Facebook FanBox

SP Facebook

Proiecte structurale

Proiecte structurale

 
I
n prezent, la Scoala Postliceala Sanitara Fundeni, se implementeaza urmatoarele 2 proiecte structurale:

o Program multiregional de imbunatatire a tranzitiei de la scoala la viata activa pentru elevii din scolile sanitare (01 septembrie 2010 - 31.08.2013)
o S.O.S. Sectorul Medical! Proiect pilot pentru eficientizarea practicii si insertiei, corelat cu campanii nationale de promovare, orientare si consiliere, in scopul reducerii deficitului de personal medical (04 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2012)

De asemenea, s-a incheiat implementarea urmatoarelor 2:
o NURSING - Convergenta pregatirii preuniversitare medicale cu viata activa
o HEVI (2008 - 2010)

Achizitii

 

Invitatie - Participare la achizitia de servicii de promovare prin campanie media - ID 61327

Caiet Sarcini Servicii Hoteliere si Restaurant Poiana Brasov - ID 61327

Solicitare Oferta Pret Servicii Hoteliere si Restaurant - ID 61327 

Formulare Achizitii Servicii Hoteliere - ID 61327

 

Anunt procedura achizitie servicii hoteliere si restaurant, schimb de experienta, Craiova 19-21 Aprilie 2013

 

Invitatie Participare Achizitie Servicii Hoteliere Si Restaurant Craiova 2013

Formulare de completat pentru ofertant

Caiet De Sarcini achizitie servicii hoteliere si restaurant Craiova 2013

 

Anunt procedura achizitie servicii hoteliere si restaurant, schimb de experienta, Arad 23-26 Mai 2013

Anunt lansare procedura

Caiet de sarcini

Dormulare de completat pentru ofertant

 

Anunt procedura achizitie servicii hoteliere si restaurant, schimb de experienta, Bucuresti 4-7 Iulie 2013

 

Caiet sarcini - sesiune Bucuresti

Anunt scoala

Formulare de completat pentru ofertant

Eliberari diplome

Începând cu data de 7 noiembrie 2022 se vor elibera diplomele absolvenților promotiei 2022. Program de luni până joi, între orele 11:00 13:00.
 
Pentru ridicarea actului se prezintă actul de studiu de la liceu, în original ( diploma bacalaureat / foaia matricola / certificat de absolvire) și taxa de 100 lei.

Raport intermediar de evaluare a campaniei media

Raport intermediar de evaluare a campaniei media

in cadrul proiectului "Program multiregional de imbunatatire a tranzitiei de la scoala la vita activa pentru elevii din scolile sanitare" - Proiect Cofinantat din Fondul Social European prin Programul operational Sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2011 "Investeste in Oameni!" conform contractului POSDRU/90/.2.1/S/61327, in aria eligibila din Romania, in perioada 20 Octombrie 2011 - 30 Octombrie 2011.

Read more...