Facebook FanBox

SP Facebook

Concurs ocupare post Profesor Medicina Generala

Consiliul de administratie al SCOLII POSTLICEALE SANITARE FUNDENI , cu sediul în Bucuresti, str. SOS.FUNDENI, nr. 254, sector 2, tel. 021 240 51 35 anuntä organizarea concursului pentru ocuparea urmätoarelor posturi didactice/catedre:

1. PROFESOR MEDICINA GENERALA

Concursul se va desfäsura conform urmätorului grafic:

  1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unitätii — 30.09.2022, între orele 8.00-15.00
  2. listei candidatilor admisi pentru sustinerea probelor de concurs - 30.09.2022
  3. Proba oralä/ practica/ inspectie speciala la clasa — 03.10-04.10.2022
  4. Proba     - 07.10.2022
  5. Depunerea contestatiilor — 10.10.2022
  6. Afisarea rezultatelor finale repartizarea candidatilor — 10.10.2022