Facebook FanBox

SP Facebook

Admitere 2016

TAXA 

1. Perioade de inscriere:

04.05.2016-24.06.2016

28.06.2016-08.07.2016

20.07.2016-05.08.2016

25.08.2016-01.09.2016

 

2. Documentele/actele necesare pentru inscriere la locurile cu taxa:
     a) Copie legalizata a diplomei de Bacalaureat sau foaie matricola;
     b) Certificat de nastere (original si copie);
     c) Certificat de casatorie (original si copie) (daca este cazul);
     d) Buletin/carte de identitate (original si copie);
     e) Adeverinta medicala (eliberata de medicul de familie);
     f) Chitanta de plata a taxei de inscriere (100 lei);
     g) Dosar cu sina.

3. Taxa de inscriere: 100 lei

Taxa de scolarizare : 2300 lei( in 3 rate, prima rata se achita la inscriere)

 4. Modalitatea de admitere: interviu

Nota:

La inscriere se achita prima rata in valoare de 900 lei din taxa anuala de scolarizare de 2300 lei.

Inscrierile se fac in limita locurile disponibile.

Numarul de locuri disponibile pentru anul scolar 2016-2017:

        - Taxa:
        - Asistent Medical Generalist: 8 clase cu un numar de 28 de elevi / clasa
        - Asistent Medical de Farmacie: 2 clase cu un numar de 28 de elevi / clasa
        - Asistent Medical de Balneofiziokinetoterapie si recuperare: 1 clasa cu un numar de 28 de elevi
        - Asistent Medical de Radiologie: 1 clasa cu un numar de 28 de elevi

 

BUGET

1. Perioada de inscriere:

25.08.2016 - 02.09.2016(ora 13.00)

2. Documentele/actele necesare pentru inscriere la locurile finantate de buget:
     a) Diploma de Bacalaureat in original sau foaie matricola in original sau adeverinta de absolvire;
     b) Certificat de nastere (original si copie);
     c) Certificat de casatorie (original si copie) (daca este cazul);
     d) Buletin/carte de identitate (original si copie);
     e) Adeverinta medicala (eliberata de medicul de familie);
     f) Chitanta de plata a taxei de inscriere (100 lei);
     g) Dosar cu sina.

 3. Taxa de inscriere: 100 lei

4. Modalitatea de admitere:
     - La buget, pentru toate specializarile, admiterea in anul scolar 2016-2017 se face pe baza unui examen. Este necesara prezentarea buletinului sau a cartii de identitate la sustinerea  examenului.

 5. EXAMEN

     - Examenul pentru locurile la buget va avea loc pe data de 6 septembrie 2016 ora 10.00.

 6. Bibliografie: Manual Biologie clasa a XI-a, editura Corint, autori: Cezar Th. Niculescu, Radu Carmaciu, Bogdan Voiculescu, Dan Cristescu, Carmen Salavastru, an 2007 si Manual Biologie clasa a XI-a, Editura Didactica si Pedagocica, autori: Elena Hutanu Crocnan, Irina Hutanu, an 2006.

      

Numarul de locuri disponibile pentru anul scolar 2016-2017:

- Buget:
        - Asistent Medical Generalist: 5 clase cu un numar de 28 de elevi / clasa
        - Asistent Medical de Farmacie: 2 clase cu un numar de 28 de elevi / clasa
        - Asistent Medical de Balneofiziokinetoterapie si recuperare: 1 clasa cu un numar de 28 de elevi
        - Asistent Medical de Radiologie: 1 clasa cu un numar de 28 de elevi
        - Asistent Medical de Laborator: 1 clasa cu un numar de 28 de elevi

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA

DE ADMITERE IN INVATAMANTUL POSTLICEAL , DOMENIUL “SANATATE SI ASISTENTA PEDAGOGICA “

ANUL SCOLAR 2016-2017

 

 

Elaborată conform O.M.Ed.C.T. nr.1552/19.07.2007

Aprobată în Consiliul de Administraţie .   

METODOLOGIA

DE ADMITERE IN INVATAMANTUL POSTLICEAL , DOMENIUL “SANATATE SI ASISTENTA PEDAGOGICA “

                                                        ANUL SCOLAR 2016-2017

 

  1. I.                    CRITERII GENERALE:

Art.1.

 

 Admiterea în învăţământul postliceal în anul şcolar 2016 - 2017 se face pe baza criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal elaborate de Ministerul Educaţiei si  Cercetării aproobate prin O.M.E.C. nr.5346/2011 şi a prezentei metodologii elaborată de Scoala Postliceala Sanitara“Fundeni”, Sector 2, Bucureşti, cu consultarea factorilor interesaţi şi aprobată de către Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ.

Pentru clasele de învăţământ postliceal de stat, finanţate prin bugetele locale şi alocate de Ministerul Educaţiei si Cercetarii Stiintifice , Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucureşti, admiterea se organizează de unitatea de învăţământ,în funcţie de numărul de locuri aprobat de MEdC şi numărul de candidaţi.

 Pentru clasele de învăţământ postliceal de stat pentru care şcolarizarea este finanţată de solicitanţi, persoane fizice sau juridice, prin contract încheiat cu unitatea de învăţământ care asigură şcolarizarea, admiterea se organizează în funcţie de numărul de locuri propus de conducerea unităţii de învăţământ şi aprobat de Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucureşti şi numărul de candidaţi.

 

La Scoala Postliceala Sanitara “ Fundeni” , in urma aprobarii din partea Inspectoratilui Scolar al Municipiuluii Bucuresti:

 

  • Pentru clasele de învăţământ postliceal de stat, finanţate prin bugetele locale şi alocate de Ministerul Educaţiei si Cercetării Stiintifice , Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucureşti :

-          Asistent medical generalist – 140 locuri,

-          Asistent medical farmacie – 56 locuri,

-          Asistent medical balneofizioterapie – 28 locuri,

-          Asistent medical radiologie – 28 locuri,

-          Asistent medical de laborator – 28 locuri,

 

  • Pentru clasele de învăţământ postliceal de stat pentru care şcolarizarea este finanţată de solicitanţi, persoane fizice sau juridice, prin contract încheiat cu unitatea de învăţământ care asigură şcolarizarea, admiterea se organizează în funcţie de numărul de locuri propus de conducerea unităţii de învăţământ şi aprobat de Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucureşti şi numărul de candidaţi.

 

-          Asistent medical generalist – 224 locuri,

-          Asistent medical farmacie – 56 locuri,

-          Asistent medical balneofizioterapie – 28 locuri,

-          Asistent medical radiologie – 28 locuri,

 

 

 

  1. II.                  INSCRIEREA CANDIDATILOR:

 

Art. 2.

 Au dreptul să se înscrie la nivelul de învăţământ postliceal absolvenţi de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, pe baza următoarelor acte:

- cerere de înscriere;

- certificat de naştere, cartea de identitate şi, după caz, certificatul de căsătorie, în copie, certificate „conform cu originalul" de către un membru al comisiei de admitere;

- diplomă de bacalaureat sau certificat de absolvire al  liceului, după caz, în original;

- foaia matricolă pentru clasele IX- XII/XIII;

- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea pe care doreşte să o dobândească.

- chitanta de plata a taxei de inscriere 100 lei

 Pentru absolvenţii din promoţia 2016, în prima etapă de admitere se acceptă înscrierea pe baza adeverinţei eliberate de şcoală, de absolvire a examenului de bacalaureat, respectiv absolvirea liceului, dar după afişarea rezultatelor, candidaţii admişi au obligativitatea de a depune la dosar diploma de bacalaureat, respectiv certificatul de absolvire în original, în

perioada menţionată în calendar„parte integrantă a prezentei metodologii.

 

Art.3 .

 Înscrierea candidaţilor pentru admiterea la învăţământul postliceal, an şcolar 2016 - 2017 se face conform calendarului de admitere, parte integrantă a prezentei metodologii.

Perioada de inscriere se organizeaza conform precizarilor Ordinului Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 5346/2011 astfel :

-          04.05.2016 – 26.06.2016,

-          21.07.2016 – 05.08.2016

Art.4 .

Dosarul de inscriere se depune la secretariatul Scolii Postliceale Sanitare “ Fundeni”, taxa de inscriere este de 100 lei.

Candidatii pot opta la inscriere doar pentru  una din cele doua optiuni, taxa sau buget.In cazul retragerii candidatului , taxa de inscriere la interviu/examen nu se restituie.

La inscrierea candidatilor pe locurile cu taxa , dupa admiterea candidatului in urma interviului , se achita prima rata de 900 de lei din taxa  anuala de scolarizare in valoare de 2300 lei. In baza achitarii primei rate din taxa anuala de scolarizare se emite contractul de scolarizare al elevului.

In cazul in care candidatul declarat admis pe locurile cu taxa cu care unitatea scolara a incheiat contract de scolarizare solicita prin cerere intreruperea contractului de scolarizare , pierde calitatea de elev al scolii si contravaloarea primei rate din taxa de scolarizare , achitata la semnarea contractului.

 

 

  1. III.                ADMITEREA :

 

Art.5 .

             Admiterea in invatamantul postliceal sanitar se va desfasura  astfel :

-         Pentru locurile cu taxa ( cu finantare extrabugetara ) candidatii vor fi declarati admisi pe baza sustinerii interviului de admitere , in limita numarului de locuri aprobat, in ordinea  solicitarilor.

 

-         Pentru clasele de învăţământ postliceal de stat, finanţate prin bugetele locale şi alocate de Ministerul Educaţiei si Cercetării Stiintifice , Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucureşti, se organizeaza concurs de admitere , constand intr-o proba scrisa la Biologie de cls. XI – “ Anatomia si fiziologia omului”. Tematica probei scrise se stabileste pe specificul domeniului, la nivelul unitatii de invatamant, aprobata de Consiliul de Administratie al unitatii de invatamant ( Anexa1).

 

Proba scrisa se va desfasura pe data de 06.09.2016.

Unitatea de învăţământ face publice prin afişare la avizierul scolii si pe site-ul scolii, cu cel puţin 30 de zile înainte de sustinerea concursului de admitere, prevederile prezentei metodologii de admitere pentru învăţământul postliceal, tematica probelor de concurs, bibliografia recomandată.

In urma sustinerii probei scrise, locurile se vor ocupa in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut de candidati. 

Ultimii candidati care vor  obtine  acelasi punctaj vor fi departajati in functie de media generala de promovare a examenului de Bacalaureat / media generala a anilor de studii liceale.

Candidatii declarati respinsi in urma sustinerii concursului de admitere la specializarea pentru care au sustinut concursul, vor putea fi redistribuiti in baza obtiunii, pe locurile ramase neocupate in urma concursului  la alte specializari ,tinand cont de urmatoarele criterii:

  • Punctajul obtinut la proba scrisa din cadrul concursului de admitere,
  • In ordinea descrescatoare a mediei generale obtinute la absolvirea liceului.

Candidatii declarati respinsi in urma sustinerii concursului de admitere, au posibilitatea inscrierii pe locurile cu taxa in limita locurilor disponibile la acel moment.

 

IV - COORDONAREA ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL – SCOALA POSTLICEALA SANITARA “ FUNDENI”

 

Art. 6.

 Pentru coordonarea admiterii în învăţământul postliceal se constituie Comisiile de inscriere, admitere si de contestatii care îşi desfăşoară activitatea în baza prezentei metodologii de admitere.

 

Comisia de inscriere se compune din:

 

-         presedinte – directorul/directorul adjunct al Scolii Postliceale Sanitare „Fundeni”

-         1-2 secretari – secretari, operatori PC,

-         5 – 10  cadre didactice ale scolii

 

 Comisia de admitere se compune din:

 

-         presedinte – directorul/directorul adjunct al Scolii Postliceale Sanitare „Fundeni”

-         1-2 secretari – secretari, operatori PC, cadre didactice ale scolii

-         6 - 10 membrii evaluatori, cadre didactice de specialitate.

 

          Comisia de contestatii se compune din:

-          presedinte – directorul/directorul adjunct al Scolii Postliceale Sanitare “ Fundeni”

-          1 secretar,

-          1 operator PC,

-          2 – 4 membrii, cadre didactice de specialitate , altele decat cele care fac parte di comisia de admitere.

Art.7.

Atributiile membrilor comisiei de inscriere:

a)      Primesc dosarele de inscriere de la candidati;

b)      Afiseaza, la sediul unitatii scolare, listele finale cu elevii admisi;

c)      Asigura completarea dosarelor candidatilor.

 

Atributiile membrilor comisiei de admitere:

a)      Afisează metodologia de admitere, tematica probei scrise si bibliografia recomandata;

b)      Afisează numarul de locuri aprobat.

c)      Elaboreaza fisa de inscriere;

d)      Introduc datele de pe fise in baza de date computerizata;

e)      Centralizeaza datele si stabilesc daca este necesara sustinerea probei scrise;

f)       Organizeaza si raspund de modul de desfasurare a probei scrise, acolo unde este cazul;

g)      Asigura prezenta permanenta, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei de admitere, care sa ofere informatii si consiliere persoanelor care se prezinta pentru inscriere;

h)      Intocmesc procesele verbale corespunzatoare activitatilor principale desfasurate in cadrul comisiei, precum: rezultatul inscrierilor, deschiderea subiectelor de concurs, organizarea probelor de admitere, predarea primirea lucrarilor scrise etc.

i)        Obligatia membrilor comisiei de a semna un angajamant cu privire la respectarea prevederilor metodologiei si a secretului cu privire la subiectele de examen,

j)        Semnarea in mod obligatoriu a unei declaratii in nume propriu cu privire la inexistenta , printer candidate , a unor rude, pentru a se evita conflictul de interese,

k)      Stabilirea termenelor de realizare a activitatilor corespunzatoare atributiilor si responsabililor pentru: intocmirea si afisarea graficului de desfasurare a examenului de admitere, afisarea listelor cu candidatii inscrisi, afisarea rezultatelor probelor, afisarea rezultatelor finale, afisarea baremului de evaluare si notare corespunzator subiectului de concurs.

l)        Norme de conduit a cadrelor didactice , member ale comisiei, fata de candidate si colegi,

m)    Raspunderea disciplinara, administrativa sau penala privind conduita si faptele cu caracter infractional: conduita necorespunzatoare fata de candidati si colegi, neglijenta in indeplinirea raspunderilor, nerespectarea instructiunilor, favorizarea unor candidati prin furnizarea solutiilor subiectelor de examen, interventii pe lucrari sau inlocuirea lor, facilitarea unor actiuni sau intentii de frauda ale elevilor etc.

n)      Procedura de sanctionare, conform prevederilor legale in vigoare.

 

Atributiile membrilor comisiei de contestatii:

 

a)      Intocmirea proceselor verbale corespunzatoare activitatilor principale desfasurate in cadrul comisiei, cum ar fi: rezultatul depunerii / inregistrarii contestatiilor, predarea-primirea lucrarilor scrise pentru reevaluare etc.;

b)      Constituirea comisiei: se realizeaza cu cadre didactice evaluatori, altele decat cele care au evaluat si notat initial lucrarile candidatilor;

c)      Modalitatea de depunere a contestatiilor: contestatiile lucrarile scrise se depun si se inregistreaza la secretariatul unitatii de invatamant, in termen de cel mult 24 de ore de la afisarea rezultatelor;

d)      Sigilarea lucrarilor scrise ale caror note initiale au fost contestate;

e)      Rezultatele finale obtinute de candidatii care au depus contestatii: in cazul in care, dupa reevaluare, se constata o diferenta de cel putin 0,5 puncte fata de evaluarea initiala, comisia modifica nota lucrarii si dispune toate masurile care decurg din aceasta schimbare. Nota acordata dupa recorectare este definitiva;

f)       Comunicarea rezultatelor la contestatii si a ierarhiei finale a tuturor candidatilor inscrisi: se realizeaza prin afisare la avizierul unitatii de invatamant, in termen de cel mult 48 de ore de la depunerea contestatiilor.

 

 

Art.8.

Membrii comisiei de admitere au obligatia de a respecta cu strictete  criteriile generale de admitere si metodologia elaborata de unitatea de invatamant.

Membrii comisiei de admitere implicati in organizarea si desfasurarea examenului de admitere care comit fapte cu caracter infractional ( furnizari de solutii ale subiectelor, inlocuiri de lucrari, modificari nejustificate de note, facilitarea unor actiuni sau intentii de frauda ale elevilor etc. ) sau manifesta neglijenta in indeplinirea raspunderilor vor fi sanctionati in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Membrii comisiei de admitere vor semna declaratii in nume propriu cu privire la respectarea criteriilor generale de admitere si a metodologiei de admitere elaborata de unitatea de invatamant.

 

CAPITOLUL IV –DESFASURAREA PROBEI SCRISE

Art.9.

      Pentru desfasurarea probei scrise, in ziua sustinerii probei vor fi elaborate de membrii comisiei de admitere trei variante de subiecte. Fiecare varianta se introduce intr-un plic care se sigileaza si se semneaza de catre profesorul care a elaborat subiectele, aplicandu-se stampila unitatii de invatamant. Toate plicurile ce contin variantele subiectelor de examen sunt pastrate de conducerea unitatii de invatamant in aceleeasi conditii de securitate ca si lucrarile scrise ale candidatilor, conform metodologiei.

Art.10.

La proba scrisa, saliile vor fi adaptate acestor activitati, prin:

Dotarea corespunzatoare: se va avea in vedere amenajarea salilor, astfel incat in fiecare sala de examen sa existe cel puţin 15 candidati;

Eliminarea oricaror materiale didactice care i-ar putea influenta pe candidati in elaborarea lucrarilor scrise;

Afisarea pe usa fiecarei sali a listei nominale cu candidatii repartizati in sala respectiva si a prevederilor metodologiei care ii informeaza pe acestia ca patrunderea in sala cu materiale ajutatoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de frauda atrag după sine eliminarea din examen.

 

  Art.11.

Înaintea  intrarii in sali, presedintele comisiei instruieste asistentii in legatura cu indatoririle ce le revin, cu prevederile Metodologiei de admitere, cu informatiile pe care trebuie sa le furnizeze candidatilor aflati in sali.

La incheierea instructajului, participantii vor semna un proces-verbal care se va arhiva, alaturi de celelalte documente ale examenului.

Repartizarea in sali a celor doi asistenti- cadre didactice de alta specialitate decat cea la care se sustine examenul, se face de catre presedintele comisiei, prin tragere la sorti, cu o ora inainte de inceperea acesteia.

Asistentii, care intra in sali dupa ce au fost instruiti si au semnat fisa de atributii, primesc din partea presedintelui listele cu candidatii, modelul de proces-verbal de predare – primire a lucrarilor scrise, hartie tipizata pentru lucrari si hartie stampilata pentru ciorne.

Se interzice asistentilor sa patrundă in sala cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, precum si cu ziare, reviste, carti.

 

Art.12.

Accesul candidatiilor in sali este permis pe baza actului de identitate, cel tarziu cu 30 de minute inainte de inceperea probei.

Se interzice candidatiilor sa patrunda in sala cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, insemnari, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Asistentii vor verifica respectarea acestei prevederi inainte de aducerea subiectelor in sali. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise in sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de catre presedintele comisiei, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu, si, după caz, la sanctionarea asistentilor.

Inainte de aducerea subiectelor in sali, asistentii vor explica candidatilor modul de desfasurare a probei si modul de completare a datelor personale pe foaia tipizata.

Candidatii se asaza cate unul in banca, in ordine alfabetica, conform listelor afisate. Fiecare candidat primeste o coala de hartie tipizata, pe care isi scrie cu majuscule numele, prenumele tatalui, toate prenumele personale in ordinea in care sunt trecute in actul de identitate si completeaza citet celelalte date de pe coltul ce urmeaza a fi lipit. Coltul colii tipizate va fi lipit, dupa distribuirea subiectelor in sali, numai dupa ce asistentii din sali au verificat identitatea candidatilor si completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce acestia semneaza in interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata.  Candidatii vor primi atatea  ciorne marcate cu stampila scolii, cate le sunt necesare. Pentru lipirea coltului lucrarii se va folosi acelasi tip de etichete autocolante. Presedintele comisiei aplica stampila scolii peste coltul inchis si secretizat al lucrarii. Aceasta operatie se va incheia inaintea iesirii primului candidat din sala de concurs.

Inscrierea numelui candidatului pe foile tipizate in afara rubricii care se sigileaza, precum si orice alte semne distinctive, care ar permite identificarea lucrarii, atrag dupa sine anularea lucrarii scrise respective

 

Art. 13.

Dupa anuntarea variantei de subiect extrasa de presedintele comisiei, se multiplica subiectele in numar egal cu numarul candidatilor, urmand ca acestea sa fie distribuite in sali.

Comisia de examen va lua toate masurile pentru a pregati in mod corespunzator operatia de multiplicare, astfel incat sa fie asigurat in cel mai scurt timp posibil cate un subiect pentru fiecare candidat.

Asistentii primesc subiectele multiplicate si secretizate, in plicuri, de la presedintele comisiei si le distribuie fiecarui candidat. La incheierea acestor operatiuni, incepe rezolvarea subiectelor de catre candidati.

 

 

Art. 14

Presedintele, secretarul sau un membru al comisiei verifica, in toate salile de examen, daca subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete si vizibile.

Se interzice presedintelui, secretarului si membrilor comisiei sa dea candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor, sa faca modificari ale subiectelor sau ale baremelor.

Din momentul distribuirii subiectelor, nici un candidat nu mai are acces in sala si nici un candidat nu poate parasi sala, decat dupa parcurgerea a 60 min. de la distribuirea subiectelor. Candidatul  poate preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Candidatii care nu se afla in sala in momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai sustine proba respectiva.

In cazuri exceptionale, daca un candidat se simte rau si solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de unul dintre asistenti, pana la inapoierea in sala de examen; in aceasta situatie timpul alocat rezolvarii subiectelor nu va fi prelungit.

 

Art. 15.

Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de 2 (doua) ore, socotit din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

In cazul in care unii candidati, din diferite motive, doresc sa-si transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de catre asistenti in procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc de catre asistenti, mentionandu-se pe ele „Anulat”, se semneaza de catre asistenti si se pastreaza in conditiile stabilite pentru lucrarile scrise.

 

Art. 16.

In timpul desfasurarii probelor scrise, asistentii nu dau candidatilor nici o indicatie, nu discuta intre ei si nu rezolva subiectul de examen. Unul dintre asistenti sta in fata clasei, celalalt in spatele clasei si nu au alte preocupari in afara de supraveghere. In cazul in care acestia incalca aceste dispozitii, presedintele comisiei poate decide inlocuirea lor si, daca este cazul, poate face si propunere de incepere a procedurii de cercetare disciplinara. In timpul desfasurarii probelor scrise, asistentii raspund de asigurarea ordinii si a linistii in sala de clasa, de respectarea de catre candidati a tuturor prevederilor prezentei metodologii. Asistentii au obligatia sa verifice daca au patruns candidatii in sala cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale care le-ar permite sau facilita rezolvarea subiectelor de examen si sa ia masurile care se impun. De asemenea, asistentii nu permit candidatilor sa comunice in nici un fel intre ei sau cu exteriorul si sesizeaza presedintele comisiei asupra oricarei incalcari a prezentei metodologii.

Eventualele tentative de frauda, alte nereguli in desfasurarea examenului, semnalate asistentilor de catre candidati sau sesizate chiar de asistenti, vor fi comunicate imediat presedintelui comisiei. Acesta este obligat sa verifice si sa ia masurile ce se impun, care pot merge pana la eliminarea candidatului din examen.

 

Art. 17.

La expirarea celor doua ore acordate, candidatii predau lucrarile in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. Cinci  candidati raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.

La predarea lucrarilor, asistentii primesc lucrarile si le cer candidatilor sa semneze  in procesele-verbale de predare-primire .

Ciornele si lucrarile anulate se strang separat si se pastreaza in unitatea de invatamant.

La finalizarea probei scrise, asistentii predau, sub semnatura, lucrarile scrise, presedintelui si celorlalti membrii ai comisiei. Acestia verifica daca numarul lucrarilor predate corespunde cu numarul semnaturilor din procesul verbal de predare a lucrarilor scrise.

 

Art. 18.

Evaluarea si notarea lucrarilor scrise se efectueaza pe baza borderourilor de evaluare, de catre doi profesori evaluatori.

Toate borderourile, insotite de listele cu numerele lucrarilor si distributia acestora pe evaluatori se arhiveaza de catre secretarul comisiei.

Lucrarile se evalueaza si se apreciaza de fiecare evaluator, separat, respectandu-se baremele de evaluare/corectare si de notare stabilite de catre comisie.

Evaluarea si notarea pe baza baremului se inregistreaza in borderourile de evaluare, separat pentru fiecare evaluator.

Rezultatele obtinute de candidati la proba scrisa se consemneaza intr-un proces verbal semnat de membrii comisiei si de presedinte.

 

CAPITOLUL IV – COMISIA DE CONTESTATII

Art. 19.

Pentru solutionarea eventualelor contestatii ale notelor obtinute la proba scrisa se constituie Comisia de contestatii, care isi desfasoara activitatea in baza prezentei metodologii de admitere.

Comisia de contestatii se compune din:

-         presedinte – directorul/directorul adjunct al Scolii Postliceale Sanitare „Fundeni”

-         1 secretar – secretarul scolii

-         2 membrii evaluatori, cadre didactice de specialitate, altele decat cei care au corectat initial.

 

Art. 20.

Contestatiile lucrarilor scrise se depun la secretariatul comisiei de admitere, in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor si vor fi inregistrate la secretariatul unitatii de invatamant. Contestatiile sunt solutionate in unitatea de invatamant respectiva de catre comisia de contestatii, constituita conform prezentei metodologii.

Pentru rezolvarea contestatiilor, presedintele comisiei repartizeaza lucrarile sigilate membrilor comisiei de contestatii.

In cazul in care, dupa reevaluare, se constata o diferenta de cel putin 0,5 puncte fata de evaluarea initiala, comisia modifica nota lucrarii si dispune de toate masurile care recurg din aceasta schimbare. Nota acordata dupa recorectare este definitiva. Hotararile comisiei de contestatii se consemneaza intr-un proces verbal semnat de membrii comisiei si de presedinte.

Rezultatele de la contestatii se comunica prin afisarea lor la avizierul unitatii de invatamant, in termen de cel mult 48 de ore de la depunerea contestatiei.

 

CAPITOLUL V – DISPOZITII GENERALE

 

Art 21.

Lucrarile scrise, borderourile de notare si celelalte documente se pastreaza in arhiva unitatii de invatamant pana la sfarsitul anului scolar respectiv, iar cataloagele de concurs permanent.

 

 

                                                                                                                            DIRECTOR,

                                        

                                                                                                            PROF. DR. CRIN MARCEAN