Facebook FanBox

SP Facebook

Anunturi

Diplomele de absolvire, sesiunea 2015, se elibereaza de luni pana joi intre orele 13:00-15:00. Va rugam sa aveti asupra dumneavostra diploma de Bacalaureat in original si sa achitati la casierie taxa de 80 lei.

Multumim!

IN ATENTIA ELEVILOR!

      Elevii Scolii Postliceale Sanitare”Fundeni” care au finalizat anul I si II BUGET, indiferent de specialitate,  trebuie sa depuna la Secretariatul scolii  in intervalul 01-12 Septembrie 2016, o cerere de inscriere pentru anul scolar urmator de studii 2016-2017 -( anul II, respectiv anul III).

       Elevii Scolii Postliceale Sanitare”Fundeni” care au finalizat anul I si II TAXA, indiferent de specialitate, trebuie sa achite la Casieria scolii, in intervalul 01-12 Septembrie 2016, prima rata ( 800roni)  si sa incheie Contract de inscriere in anul urmator de studii 2016-2017- ( anul II, respectiv anul III).

Elevii care nu vor respecta termenele si conditiile impuse nu vor fi admisi ca inscrisi in anul urmator de studii!