Facebook FanBox

SP Facebook

Eliberare certificate competente profesionale

Începând cu data de 16 octombrie 2023 se vor elibera certificatele de competențe profesionale ale absolvenților promotiei 2023. 
Program de luni până joi, între orele 11:00  - 13:00.
La ridicarea actului de studiu, se prezintă în original diploma de bacalaureat sau foaia matricolă de la liceu și se achită o taxă de 120 lei.